παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η Fonts.gr Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού προς ξένες εταιρίες γραμματοσειρών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους με ελληνικά, προς νέους τίτλους εφημερίδων και περιοδικών, εκδοτικούς οργανισμούς ή διαφημιστικές εταιρίες. Επίσης αναλαμβάνει το σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, συστημάτων σήμανσης και γενικότερα τους τομείς στους οποίους η τυπογραφία αποτελεί δυναμικό στοιχείο της οπτικής επικοινωνίας.

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Canela Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων των γραμματοσειρών Canela Display, Canela Text, Canela Condensed.
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2020
Γραμματοσειρά: Canela Greek

canela_1
canela_2
canela_3
canela_4
canela_5
canela_6
canela_7
canela_8
canela_9
canela_10
canela_11
canela_12
canela_13
canela_14

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Publico Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων των γραμματοσειρών Publico Banner, Publico Headline, Publico Text, Publico Text Monospaced.
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2019
Γραμματοσειρά: Publico Greek

Publico_12
Publico_11
Publico_10
Publico_13
Publico_8
Publico_7
Publico_6
Publico_1
Publico_3
Publico_4
Publico_5
Publico_9

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Burbank Greek, House Industries

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Burbank

Πελάτης: House Industries
Έτος: 2019

Burbank_1
Burbank_2
Burbank_3

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Grey LL Greek, Lineto

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων της γραμματοσειράς Grey LL.
Πελάτης: Aurèle Sack
Έτος: 2018
Γραμματοσειρά: Grey LL Greek

Grey_6
Grey_5
Grey_4
Grey_3
Grey_2
Grey_1

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Favorit Greek, ABC Dinamo

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων της γραμματοσειράς Favorit.
Πελάτης: ABC Dinamo
Έτος: 2018
Γραμματοσειρά: Favorit Greek

Favorit_1
Favorit_2
Favorit_3
Favorit_4
Favorit_5
Favorit_6

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Brown LL Greek, Lineto

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων της γραμματοσειράς Brown.
Πελάτης: Aurèle Sack
Έτος: 2017
Γραμματοσειρά: Brown LL Greek

brown_5
brown_3
brown_9
brown_2
brown_1
brown_8
brown_7
brown_6
brown_4