παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η Fonts.gr Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού προς ξένες εταιρίες γραμματοσειρών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους με ελληνικά, προς νέους τίτλους εφημερίδων και περιοδικών, εκδοτικούς οργανισμούς ή διαφημιστικές εταιρίες. Επίσης αναλαμβάνει το σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, συστημάτων σήμανσης και γενικότερα τους τομείς στους οποίους η τυπογραφία αποτελεί δυναμικό στοιχείο της οπτικής επικοινωνίας.

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Canela Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων των γραμματοσειρών Canela Display, Canela Text, Canela Condensed.
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2020
Γραμματοσειρά: Canela Greek

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Publico Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων των γραμματοσειρών Publico Banner, Publico Headline, Publico Text, Publico Text Monospaced.
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2019
Γραμματοσειρά: Publico Greek

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Grey LL Greek, Lineto

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων της γραμματοσειράς Grey LL.
Πελάτης: Aurèle Sack
Έτος: 2018
Γραμματοσειρά: Grey LL Greek

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Favorit Greek, ABC Dinamo

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων της γραμματοσειράς Favorit.
Πελάτης: ABC Dinamo
Έτος: 2018
Γραμματοσειρά: Favorit Greek

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Brown LL Greek, Lineto

Σχεδιασμός ελληνικών χαρακτήρων της γραμματοσειράς Brown.
Πελάτης: Aurèle Sack
Έτος: 2017
Γραμματοσειρά: Brown LL Greek

Design consulting: Alegreya Greek

Συμβουλευτική προς την εταιρεία Huerta Typografica για την επέκταση της γραμματοσειράς Alegreya στα ελληνικά.
Πελάτης: Huerta Typografica
Έτος: 2017
Γραμματοσειρά: Alegreya Greek

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Lab Grotesk Greek & Cyrillic,
Letters from Sweden

Σχεδιασμός ελληνικών και κυριλλικών στις γραμματοσειρές Lab Grotesk
Πελάτης: Letters from Sweden
Έτος: 2015-16

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Giorgio Sans Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Giorgio Sans
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2016
 

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Sign Painter Greek, House Industries

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Sign Painter
Πελάτης: House Industries
Έτος: 2016

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Druk Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Druk Text, Druk Condensed, Druk Extra Condensed, Druk Wide
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2016-18

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Duplicate Sans Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Duplicate Sans
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2015

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
FF DIN Greek, Fontshop/Monotype

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές FF DIN

Πελάτης: Albert-Jan Pool

Συνεργασία: Inka Strotmann

Έτος: 2014-15

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό (1995), η δημοφιλέστατη γραμματοσειρά FF DIN επικαιροποιήθηκε από τον σχεδιαστή της Albert-Jan Pool και απέκτησε νέα βάρη το 2014-15. Τα ελληνικά -που αρχικά σχεδιάστηκαν από τους Γ. Καρλόπουλο / Π. Χαρατζόπουλο το 2000 - επαναχεδιάστηκαν (Π. Χαρατζόπουλος 2014-15) σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, επεκτάθηκαν και απέκτησαν πλάγια και στενά, τα οποία ενσωματώθηκαν στην έκδοση FF DIN Pro. Διαθέσιμη από www.fontfont.com

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
XTrim Sans Greek,
Letters from Sweden

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές XTrim Sans (Cadillac Sans)
Πελάτης: Letters from Sweden, Göran Söderström
Έτος: 2015

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Guardian Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Guardian
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2014-15

Η Guardian σχεδιάστηκε από τον σχεδιαστή Christian Schwartz στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού της βρετανικής εφημερίδας.
Μετά από κάποιο διάστημα αποκλειστικότητας, είναι πλέον γραμματοσειρά καταλόγου της Commercial Type.
Είναι μια super family καθώς αποτελείται από πολλές παραλλαγές και βάρη, με πατούρα ή χωρίς, για τίτλους ή κείμενα, για μικρά ή μεγάλα μεγέθη.

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Graphik Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Graphik
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2013

 

Η Graphik σχεδιάστηκε από τον κορυφαίο Αμερικανό σχεδιαστή Christian Schwartz.
Βασίζεται στις δημοφιλείς και χαρακτηριστικές Grotesque γραμματοσειρές των μέσων του 20ου αιώνα.

Ο σχεδιασμός μάς ανατέθηκε από την εκδότρια Commercial Type σχεδόν ταυτόχρονα με τη Lineto Akkurat, με την οποία έχει κοινές αναφορές. Συνολικά όμως, αν και σχεδιάστηκαν σχεδόν παράλληλα, διαφέρει αρκετά αφού τηρήθηκε μια περισσότερο μοντέρνα -και συνεπής ως προς την λατινική- σχεδιαστική προσέγγιση.

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Akkurat Greek, Lineto

Σχεδιασμός ελληνικών για τη γραμματοσειρά Akkurat
Πελάτης: Lineto
Έτος: 2013

 

Η Akkurat είναι μια ιδιαίτερα ευανάγνωστη γραμματοσειρά που σχεδιάστηκε το 2004 από τον Ελβετό σχεδιαστή Laurenz Brunner. Αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Ελβετικής σχεδιαστικής σχολής.

To 2013 η εκδότρια εταιρία Lineto μας ανέθεσε να σχεδιάσουμε την ελληνική επέκταση της γραμματοσειράς, με βάση ανάλογα σχεδιαστικά πρότυπα. Παράχθηκαν δύο εκδοχές, μία για την έκδοση Akkurat Pro και μια για αποκλειστική εταιρική χρήση από την Baychem φαρμακευτική.

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Stag Greek, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Stag
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2011

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Stag Sans, Commercial Type

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Stag Sans
Πελάτης: Commercial Type
Έτος: 2011

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Chalet Greek, House Industries

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Chalet
Πελάτης: House Industries
Έτος: 2010-12

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Neutraface Condensed Greek,
House Industries

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Neutraface Condensed
Πελάτης: House Industries
Έτος: 2010-12

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Neutraface Slab Greek, House Industries

Σχεδιασμός ελληνικών στις γραμματοσειρές Neutraface Slab
Πελάτης: House Industries
Έτος: 2010-12

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Gravur Greek, Lineto

Πελάτης: Lineto
Γραμματοσειρά: Gravur Condensed Greek
Έτος: 2011

Design consulting:
FB Sloop Greek, Font Bureau

Η Cannibal παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού ή συμβουλευτική προς εταιρίες γραμματοσειρών που επεκτείνουν τα σχέδια τους με ελληνικά.
Πελάτης: Font Bureau
Έτος: 2008
Γραμματοσειρά: Sloop Greek

Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες:
Berthold Block, Bodoni Old-Face, Akzidenz-Grotesk, Formata

Η Fonts.Gr παρέχει υπηρεσίες πλήρους σχεδιασμού σε εταιρίες γραμματοσειρών που επεκτείνουν τα σχέδια τους με ελληνικά. Στα παραδείγματα παρουσιάζεται η ανάπτυξη και προσθήκη ελληνικών στις γραμματοσειρές Block, Bodoni Old-Face, Akzidenz-Grotesk, Formata και Imago για την εταιρία Berthold.

Design consulting: Typotheque

Η Fonts.Gr παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού ή συμβουλευτική προς εταιρίες γραμματοσειρών που επεκτείνουν τα σχέδια τους με ελληνικά. Ο σχεδιασμός ελληνικών της γραμματοσειράς Fedra για την εταιρία Typotheque είναι ένα τέτοιο παράδειγμα που μάλιστα βραβεύθηκε σε ελληνικό διαγωνισμό. Η Fedra είναι διαθέσιμη από την ΕΨΤ.

Gotham Greek: Σχεδιασμός για διαφορετικές ανάγκες

Η γραμματοσειρά Gotham του Tobias Frere-Jones ζητήθηκε στα ελληνικά από τρεις διαφορετικούς πελάτες. Αρχικά σχεδιάστηκε για την ελληνική έκδοση του περιοδικού "Domino" των Εκδόσεων Λυμπέρη (όπως στην αντίστοιχη αμερικανική έκδοση) με άδεια αποκλειστικής χρήσης για ένα χρόνο και αφού πρώτα εξασφαλίστηκε η άδεια εξελληνισμού. Την ίδια γραμματοσειρά ζήτησε δύο χρόνια αργότερα ο σχεδιαστής του νέου "Ελεύθερου Τύπου" και ένα χρόνο μετά ζητήθηκε για τον επανασχεδιασμό της εφημερίδας "Μακεδονία". Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια γραμματοσειρά μπορεί να διαφέρει ως προς το σχεδιασμό των ελληνικών. Η ελληνική έκδοχή συνήθως συζητείται με τον art director και πολλές φορές προτείνονται διαφορετικά ή εναλλακτικά σχέδια. Έτσι, στην περίπτωση του "Domino" ήταν επιθυμητή η όσο το δυνατόν πλησιέστερη στα λατινικά εκδοχή της γραμματοσειράς που θα εξασφάλιζε την πιστότερη απόδοση της ελληνικής έκδοσης ως προς την αμερικανική, ενώ στην εφημερίδα "Μακεδονία", ζητήθηκε μία διαφορετική εκδοχή.