εταιρεία

Η Fonts.Gr - Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη ιδρύθηκε το 1995 (ως Cannibal) θέτοντας ως στόχο τον εμπλουτισμό και την ανανέωση της ελληνικής τυπογραφίας. Με τα μόνιμα μέλη της (Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Γιάννης Καρλόπουλος) και τους τακτικούς συνεργάτες της έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς και πολλοί άλλοι γραφίστες, εξίσου ειδικευμένοι στην τυπογραφία και με σημαντική προσφορά στη γραφιστική και τα εικαστικά.

Στο διάστημα αυτό σχεδίασε και διέθεσε στην ελληνική και τη διεθνή αγορά νέα σχέδια γραμματοσειρών, πρωτότυπα ή εξελληνισμένα, που έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό γιατί κάλυψαν την ανάγκη για δυναμικά εργαλεία επικοινωνίας. Πολλές από τις γραμματοσειρές αυτές ταυτίστηκαν επικοινωνιακά με σημαντικά γεγονότα (Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας 2004, Ελληνική Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης) και υποστήριξαν τη γραφιστική επικοινωνία οργανισμών, ιδρυμάτων, διαφημιστικών εταιριών, εφημερίδων και άλλων εντύπων.

Στο δικτυακό τόπο fonts.gr φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε μία μεγάλη συλλογή από επιλεγμένες γραμματοσειρές ελλήνων και ξένων σχεδιαστών, με κοινό χαρακτηριστικό την υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων.