άδειες χρήσης γραμματοσειρών

Άδεια Χρήσης

Με κάθε αγορά γραμματοσειράς ή πακέτου, χορηγείται αυτόματα η βασική άδεια χρήσης του λογισμικού.

Οι άδειες ποικίλλουν ανάλογα με την χρήση και την εκδότρια εταιρεία στην οποία ανήκει η γραμματοσειρά.


Άδεια Desktop

Για Desktop Publishing εφαρμογές (εκδόσεις, εκτυπώσεις, λογοτύπηση). Ο χρήστης αποκτά δικαίωμα εγκατάστασης των γραμματοσειρών σε δικούς του σταθμούς εργασίας και στον μέγιστο αριθμό που ορίζει η άδεια χρήσης. Παρέχονται αρχεία OpenType. Η χρέωση είναι άπαξ. Διαβάστε την πλήρη άδεια χρήσης.

 

Άδεια Web

Για ενσωμάτωση σε ιστοτόπους (websites) με εγκατάσταση στον server του πελάτη. Αδειοδοτείται ο ιστότοπος που θα χρησιμοποιηθούν οι γραμματοσειρές και δηλώνεται κατά την αγορά (περιλαμβάνεται το κύριο domain με σχετικά sub-domains). Η άδεια καλύπτει τον αριθμό μηνιαίων προβολών (pageviews/month) σε μέσο όρο τριμήνου. Παρέχονται αρχεία WOFF, EOT, TTF. Η χρέωση είναι άπαξ. Διαβάστε την πλήρη άδεια χρήσης.

 

Άδεια App

Για ενσωμάτωση σε εφαρμογές Mobile App, OEM, eBook. Η άδεια χρήσης App είναι ετήσια, τριετής ή πενταετής (όχι άπαξ) και παρέχει το δικαίωμα ενσωμάτωσης (embedding) της γραμματοσειράς σε μία εφαρμογή (App). Παρέχονται αρχεία TTF. Διαβάστε την πλήρη άδεια χρήσης.

 

Πολλαπλή Άδεια Χρήσης

Για επέκταση της άδειας χρήσης σε περισσότερους σταθμούς εργασίας ή περισσότερα pageviews (για webfonts), ισχύει ειδικός πολλαπλασιαστής που διαφέρει ανάλογα με τη γραμματοσειρά και τον αριθμό των υπολογιστών ή των pageviews που ενδιαφέρει. Μπορείτε να δείτε πως διαμορφώνεται το κόστος πολλαπλών αδειών επιλέγοντας τον αριθμό σταθμών εργασίας, monthly pageviews ή διάρκεια χρήσης App μέσα από τις λίστες στο καλάθι αγορών.

 

Corporate License

Για εταιρείες, οργανισμούς κ.λπ. όπου οι τυπογραφικές ανάγκες είναι αυξημένες και η τήρηση μιας ενιαίας και ξεχωριστής εικόνας στην επικοινωνία ειναι επιβεβλημένη, παρέχεται η δυνατότητα αγοράς Εταιρικής Άδειας (Corporate License). Στην Εταιρική Άδεια Χρήσης δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης των γραμματοσειρών σε τρίτους (Εξωτερικούς συνεργάτες, Διαφημιστικές, Εκτυπώσεις, Developers κ.ο.κ) για χρήση σε εργασίες του Τελικού Πελάτη. Στο όνομα της γραμματοσειράς προστίθεται η επωνυμία του Πελάτη (π.χ. CF Asty Client-Book). Ανάλογα τις ανάγκες branding παρέχεται η δυνατότητα ξεχωριστού σχεδιασμού ή τροποποίησης αριθμού χαρακτήρων με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας και ταυτότητας του πελάτη. Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

Κατά την αγορά, για κάθε γραμματοσειρά παρουσιάζεται η ανάλογη Άδεια Χρήσης της εκδότριας εταιρείας η οποία συνοδεύει την πώληση.