ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

HGF DTP WEB

8 Fonts | (360,00) € 180,00

Σχεδιαστής: Χαρατζόπουλος Παναγιώτης

Προτεινόμενη Χρήση: Διαφήμιση,Έντυπο,Περιοδικό,Λογότυπο,Συσκευασία,Αφίσα,Εταιρική

Οικογένεια: Περιέχει 8 βάρη

Σχεδιάστηκε αρχικά για το περιοδικό House & Garden, ως μια εναλλακτική της Futura με Art Deco αναφορές.


 • € 45,00
  HGF Thin

 • € 45,00
  HGF Light

 • € 45,00
  HGF Book

 • € 45,00
  HGF Book Oblique

 • € 45,00
  HGF Medium

 • € 45,00
  HGF SemiBold

 • € 45,00
  HGF Bold

 • € 45,00
  HGF Bold Oblique