ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

DIN CF Std DTP WEB

14 Fonts | (490,00) € 280,00

Σχεδιαστής: Χαρατζόπουλος Παναγιώτης

Ελληνική Έκδοση: Χαρατζόπουλος Παναγιώτης

Προτεινόμενη Χρήση: Διαφήμιση,Έντυπο,Περιοδικό,Λογότυπο,Συσκευασία,Εφημερίδα,Αφίσα,Εταιρική,Σήμανση,Οθόνη

Οικογένεια: Περιέχει 14 βάρη

Σχεδιάστηκε αρχικά ως εταιρική γραμματοσειρά εταιρίας τηλεφωνίας αν και μία παραλλαγή της χρησιμοποιείται για τη σήμανση των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Η νέα έκδοση Std (2012); έχει επανασχεδιαστεί, έχουν προστεθεί νέα βάρη,...


 • € 35,00
  DIN CF Std Thin

 • € 35,00
  DIN CF Std Thin Italic

 • € 35,00
  DIN CF Std Light

 • € 35,00
  DIN CF Std Light Italic

 • € 35,00
  DIN CF Std Book

 • € 35,00
  DIN CF Std Book Italic

 • € 35,00
  DIN CF Std Medium

 • € 35,00
  DIN CF Std Medium Italic

 • € 35,00
  DIN CF Std Bold

 • € 35,00
  DIN CF Std Bold Italic

 • € 35,00
  DIN CF Std Black

 • € 35,00
  DIN CF Std Black Italic

 • € 35,00
  DIN CF Std Ultra

 • € 35,00
  DIN CF Std Ultra Italic