ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

Gill Sans Hellenic SemConOldStyl DTP

2 Fonts | (70,00) € 65,00

Σχεδιαστής: Gill Eric

Ελληνική Έκδοση: Χαραλάμπους Έκτωρ

Προτεινόμενη Χρήση: Έντυπο,Λογότυπο,Εφημερίδα,Βιβλίο,Αφίσα,Εταιρική,Σήμανση

Οικογένεια: Περιέχει 2 βάρη

Οι ρίζες της Gill μπορούν να αναζητηθούν σε Old Face γραμματοσειρές και πιο συγκεκριμένα σε αυτές που σχεδίασε ο δάσκαλός του Gill, Edward Johnston για λογαριασμό του London Underground. Αποπνέει μία μοντέρνα αίσθηση και μία καθαρότητα και διαθέτει...


  • € 35,00
    Gill Sans Hellenic SCOS Regular

  • € 35,00
    Gill Sans Hellenic SCOS Bold