ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

Apollonia DTP WEB

4 Fonts | (140,00) € 90,00

Σχεδιαστής: Κατσουλίδης Τάκης

Ελληνική Έκδοση: Κατσουλίδης Τάκης

Προτεινόμενη Χρήση: Έντυπο,Βιβλίο

Οικογένεια: Περιέχει 4 βάρη

Πρότυπο σχεδιασμού για τα Απολλώνια αποτέλεσαν τα κλασικά Ελζεβίρ του τέλους του 19ου αιώνα, τα οποία δεν βελτιώθηκαν ουσιαστικά κατά τη διαδικασία της μετάβασής τους από την τυπογραφία του μετάλλου στις μηχανές της...


 • € 35,00
  Apollonia Regular

 • € 35,00
  Apollonia Italic

 • € 35,00
  Apollonia Bold

 • € 35,00
  Apollonia Bold Italic