Άδεια Χρήσης

Με κάθε αγορά γραμματοσειράς ή πακέτου, χορηγείται αυτόματα η βασική άδεια χρήσης του λογισμικού.

Οι άδειες ποικίλλουν ανάλογα την εταιρία στην οποία ανήκει η γραμματοσειρά.
Δίπλα σε κάθε γραμματοσειρά, αναγράφεται η εταιρία της οποίας η Άδεια Χρήσης συνοδεύει την πώληση.
Πολλαπλή Άδεια Χρήσης

Για επέκταση της άδειας χρήσης σε περισσότερους υπολογιστές ή περισσότερα Pageviews (για Webfonts), ισχύει ειδικός πολλαπλασιαστής που διαφέρει ανάλογα με τη γραμματοσειρά και τον αριθμό των υπολογιστών ή των pageviews.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.