Αβδεξυς


Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει.
Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Just keep examining every low bid quoted for zinc etchings.
JUST KEEP EXAMINING EVERY LOW BID QUOTED FOR ZINC ETCHINGS.

Ój, náhlý déšť teď zvířil prach a čilá laň běží s houfcem gazel k úkrytům.
ÓJ, NÁHLÝ DÉŠŤ TEĎ ZVÍŘIL PRACH A ČILÁ LAŇ BĚŽÍ S HOUFCEM GAZEL K ÚKRYTŮM.

Быстрая коричневая лиса, перепрыгнул через ленивую собаку
БЫСТРАЯ КОРИЧНЕВАЯ ЛИСА, ПЕРЕПРЫГНУЛ ЧЕРЕЗ ЛЕНИВУЮ

Στις 913,62 μονάδες με άνοδο 1,28%, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 50,57 εκατ. ευρώ.