Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, σπούδασε γραφιστική στο ΤΕΙ Αθήνας και στη συνέχεια απέκτησε Master of Arts (Graphic Fine Arts) από το University of Kent στην Αγγλία.
Ίδρυσε την Cannibal μαζί με το Γιάννη Κουρούδη το 1995, έχοντας ως στόχο τον εμπλουτισμό και τη ανανέωση της ελληνικής τυπογραφίας.
Όταν δεν σχεδιάζει γραμματοσειρές, επιμελείται γραφιστικές και πολυμεσικές εφαρμογές ή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για μεγάλους πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως Μουσεία και Οργανισμούς.
Από το 2010 συμμετέχει ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στη σχολή Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στα μαθήματα της Τυπογραφίας.
Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε κλαδικά περιοδικά, σεμινάρια, εκθέσεις και ομιλίες σε επιστημονικά συνέδρια.

Περισσότερες πληροφορίες: www.cannibal.gr

|