Οι κάρτες που γίνονται αποδεκτές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα:


Καθώς οι γραμματοσειρές είναι λογισμικό δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της αγοράς, από τη στιγμή που έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η συναλλαγή. Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο αν ο πελάτης επικοινωνήσει άμεσα, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του αριθμού σταθμών εργασίας (DTP fonts) ή εμφάνισης σελίδων (Web fonts), στη βασική άδεια χρήσης.
 


Όχι! Οποιαδήποτε μετατροπή είναι παράνομη και διώκεται ποινικά, όπως ορίζει και η βασική άδεια χρήσης.
Χρειάζεστε PostScript Type 1 γραμματοσειρές. Αρκετές από τις γραμματοσειρές μας είναι διαθέσιμες σε αυτό το format. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία γραμματοσειρά Postscript ή OpenType, παρ' όλο που λειτουργεί στα προγράμματα Adobe CS2, δεν γράφει ελληνικά στο CS1. Αυτό οφείλεται σε αρχεία υποστήριξης με ονομασίες IntlFontDB.txt, IntlFontDBUser.txt, IntlFontDBWinsoft.txt τα οποία θεωρούν όποια γραμματοσειρά έχει Postscript περιγράμματα (Postscript ή OpenType CFF) και αναφέρεται στα αρχεία αυτά ονομαστικά, πως έχει λάθος κωδικοποίηση. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στο Library > Application Support > Adobe > Fonts > Required και θα πρέπει να αφαιρεθούν τουλάχιστον οι εγγραφές των γραμματοσειρών τις οποίες αναφέρουν, αφού εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία των γραμματοσειρών. Δεν περιέχονται στις εκδόσεις CS2, CS3 κ.ο.κ.
Είτε πρόκειται για Μονοτονικό ή για Πολυτονικό κείμενο, η μετατροπή γίνεται εύκολα με τον Πολυτονιστή της Magenta. Πληροφορίες http://www.magenta.gr
Ορισμένα προγράμματα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα βάρη Book, Normal και Regular - εφόσον υπάρχουν - σε μία γραμματοσειρά και τα θεωρούν ως το ίδιο βάρος. Απαιτείται προσοχή σε αυτήν την περίπτωση καθώς μπορεί η γραμματοσειρά να αντικατασταθεί στην εκτύπωση από άλλο βάρος ή ακόμα και να "κτυπήσει". Το πρόβλημα συνήθως λύνεται σε αναβαθμίσεις των προγραμμάτων που διατίθενται δωρεάν αν και υπάρχουν περιπτώσεις προγραμμάτων που ενώ διορθώνουν το πρόβλημα με αναβάθμιση, το επαναφέρουν σε επόμενες εκδόσεις.
Αν και στα τελευταία λειτουργικά συστήματα μπορούν να είναι εγκατεστημένες πολλές γραμματοσειρές ταυτόχρονα, προτείνεται η μερική ή επιλεκτική ενεργοποίηση των γραμματοσειρών μέσω προγράμματος διαχείρισης.
Δεν αποστέλλονται γραμματοσειρές για δείγμα. Πέραν από την παρουσίαση και δυνατότητα σύγκρισης των γραμματοσειρών είναι διαθέσιμα συγκεκριμένα αρχεία PDF με αναλυτική παρουσίαση της γραμματοσειράς που περιλαμβάνει δείγματα κειμένων, τίτλων κλπ.
Unicode είναι ένα είδος κωδικοποίησης που προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα,
Κατά βάση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χειρίζονται αριθμούς. Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρακτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους έναν αριθμό. Πριν την εφεύρεση του Unicode, υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες. Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως, σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες.
Εκτός αυτού, οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους. Έτσι, δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα. Κάθε υπολογιστής έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων• ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστημάτων, και τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν.
Το Unicode προτείνει έναν μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, ανεξάρτητα από το λογισμικό, ανεξάρτητα από την γλώσσα. Υποστηρίζεται από πολλά λειτουργικά συστήματα, όλους τους σύγχρονους browsers Internet, και πολλά άλλα προϊόντα. Η εμφάνιση της κωδικοσελίδας Unicode, και η διαθεσιμότητα εργαλείων που την υποστηρίζουν είναι από τις σημαντικότερες εξελίξεις της πρόσφατης τεχνολογίας λογισμικών.
Με το Unicode ένα και μόνο προϊόν ή μία και μόνη τοποθεσία Διαδικτύου μπορεί να επικοινωνεί με διάφορα λειτουργικά συστήματα, σε διάφορες γλώσσες και χώρες, χωρίς την ανάγκη επαναπρογραμματισμού. Γίνεται έτσι δυνατή η μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε πλήθος διαφορετικών συστημάτων δίχως κίνδυνο αλλοίωσης.
Tο Consortium Unicode είναι ένας κοινωφελής οργανισμός• ιδρύθηκε για να αναπτύξει, να επεκτείνει και να μεταδώσει την χρήση της κωδικοσελίδας Unicode που καθορίζει την αναπαράσταση κειμένου σε σύγχρονα λογισμικά προϊόντα και τυποποιήσεις. Μεγάλος αριθμός εταιριών και οργανισμών της διεθνούς βιομηχανίας υπολογιστών και λογισμικών είναι μέλη του Consortium Unicode.
http://www.unicode.org/
Tόσο η TrueType, όσο και η OpenType. Με αυτόν τον τρόπο, και εφόσον η εφαρμογή μας υποστηρίζει Unicode, μπορούμε να γράφουμε σε πολλές γλώσσες, εφόσον εγκαταστήσουμε το κατάλληλο πληκτρολόγιο, με μία μόνο γραμματοσειρά.