ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

Fedra Serif B Greek DTP

40 Fonts | (480,00) € 420,00

Σχεδιαστής: Bilak Peter

Ελληνική Έκδοση: Χαρατζόπουλος Παναγιώτης

Προτεινόμενη Χρήση: Έντυπο,Περιοδικό,Βιβλίο,Εταιρική

Οικογένεια: Περιέχει 40 βάρη

Αντί να αναζητά έμπνευση στο παρελθόν, η Fedra Serif είναι μια σύγχρονη, πολυσύνθετη γραμματοσειρά όπου η αισθητική και τεχνολογική πλευρά της είναι συνδεδεμένες. Η Fedra συνδυάζει φαινομενικά αντιφατικούς τρόπους σχεδίασης σε μια...


 • Fedra Serif B Greek Book LF

 • Fedra Serif B Greek Book SC

 • Fedra Serif B Greek Book TF

 • € 60,00
  Fedra Serif B Greek Book

 • Fedra Serif B Greek Book Italic LF

 • Fedra Serif B Greek Book Italic SC

 • Fedra Serif B Greek Book Italic TF

 • € 60,00
  Fedra Serif B Greek Book Italic

 • Fedra Serif B Greek Book Expert

 • Fedra Serif B Greek Book Italic Expert

 • Fedra Serif B Greek Normal LF

 • Fedra Serif B Greek Normal SC

 • Fedra Serif B Greek Normal TF

 • € 60,00
  Fedra Serif B Greek Normal

 • Fedra Serif B Greek Normal Italic LF

 • Fedra Serif B Greek Normal Italic SC

 • Fedra Serif B Greek Normal Italic TF

 • € 60,00
  Fedra Serif B Greek Normal Italic

 • Fedra Serif B Greek Normal Expert

 • Fedra Serif B Greek Normal Italic Expert

 • Fedra Serif B Greek Medium LF

 • Fedra Serif B Greek Medium SC

 • Fedra Serif B Greek Medium TF

 • € 60,00
  Fedra Serif B Greek Medium

 • Fedra Serif B Greek Medium Italic LF

 • Fedra Serif B Greek Medium Italic SC

 • Fedra Serif B Greek Medium Italic TF

 • € 60,00
  Fedra Serif B Greek Medium Italic

 • Fedra Serif B Greek Medium Expert

 • Fedra Serif B Greek Medium Italic Expert

 • Fedra Serif B Greek Bold LF

 • Fedra Serif B Greek Bold SC

 • Fedra Serif B Greek Bold TF

 • € 60,00
  Fedra Serif B Greek Bold

 • Fedra Serif B Greek Bold Italic LF

 • Fedra Serif B Greek Bold Italic SC

 • Fedra Serif B Greek Bold Italic TF

 • € 60,00
  Fedra Serif B Greek Bold Italic

 • Fedra Serif B Greek Bold Expert

 • Fedra Serif B Greek Bold Italic Expert