ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

Triplex Sans Greek DTP

3 Fonts | (105,00) € 85,00

Σχεδιαστής: Licko Zuzana

Ελληνική Έκδοση: Χαρατζόπουλος Παναγιώτης

Προτεινόμενη Χρήση: Διαφήμιση,Έντυπο,Περιοδικό,Λογότυπο,Εταιρική

Οικογένεια: Περιέχει 3 βάρη


  • € 35,00
    Triplex Sans Greek Light

  • € 35,00
    Triplex Sans Greek Bold

  • € 35,00
    Triplex Sans Greek Extra Bold