ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

Fedra Sans Greek DTP

35 Fonts | (600,00) € 520,00

Σχεδιαστής: Bilak Peter

Ελληνική Έκδοση: Χαρατζόπουλος Παναγιώτης

Προτεινόμενη Χρήση: Διαφήμιση,Έντυπο,Περιοδικό,Λογότυπο,Εφημερίδα,Βιβλίο,Εταιρική,Σήμανση

Οικογένεια: Περιέχει 35 βάρη

Η Fedra Sans Greek περιλαμβάνει ελληνικούς χαρακτήρες που έχουν ελαφρώς διαφορετική σχεδίαση από την Pro έκδοση. Είναι μία απλούστερη απόδοση με περιορισμό στα καμπύλα τμήματα ώστε να ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες της τοπικής...


 • Fedra Sans Greek Light SC

 • Fedra Sans Greek Light TF

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Light

 • Fedra Sans Greek Light Italic SC

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Light Italic

 • Fedra Sans Greek Light Expert

 • Fedra Sans Greek Light Italic Expert

 • Fedra Sans Greek Book SC

 • Fedra Sans Greek Book TF

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Book

 • Fedra Sans Greek Book Italic SC

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Book Italic

 • Fedra Sans Greek Book Expert

 • Fedra Sans Greek Book Italic Expert

 • Fedra Sans Greek Normal SC

 • Fedra Sans Greek Normal TF

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Normal

 • Fedra Sans Greek Normal Italic SC

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Normal Italic

 • Fedra Sans Greek Normal Expert

 • Fedra Sans Greek Normal Italic Expert

 • Fedra Sans Greek Medium SC

 • Fedra Sans Greek Medium TF

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Medium

 • Fedra Sans Greek Medium Italic SC

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Medium Italic

 • Fedra Sans Greek Medium Expert

 • Fedra Sans Greek Medium Italic Expert

 • Fedra Sans Greek Bold SC

 • Fedra Sans Greek Bold TF

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Bold

 • Fedra Sans Greek Bold Italic SC

 • € 60,00
  Fedra Sans Greek Bold Italic

 • Fedra Sans Greek Bold Expert

 • Fedra Sans Greek Bold Italic Expert