ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

Eteocles CF Web DTP WEB

3 Fonts | (75,00) € 65,00

Σχεδιαστής: Κουρούδης Γιάννης

Ελληνική Έκδοση: Κουρούδης Γιάννης

Προτεινόμενη Χρήση: Οθόνη

Οικογένεια: Περιέχει 3 βάρη

Επανασχεδιασμένη, εκτός από Ελληνικά η Pro έκδοση υποστηρίζει Western, Central European, Baltic, Turkish, Romanian character sets.


  • € 25,00
    Eteocles CF Contrafos Web

  • € 25,00
    Eteocles CF Regular Web

  • € 25,00
    Eteocles CF Bold Web