ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

Greta Text Narrow Greek DTP

24 Fonts | € 480,00

Σχεδιαστής: Bilak Peter

Ελληνική Έκδοση: Bilak Peter

Προτεινόμενη Χρήση: Έντυπο,Περιοδικό,Εφημερίδα,Βιβλίο

Οικογένεια: Περιέχει 24 βάρη


 • Greta Text Narrow Greek Light (-)

 • Greta Text Narrow Greek Light Italic (-)

 • € 60,00
  Greta Text Narrow Greek Light

 • € 60,00
  Greta Text Narrow Greek Light Italic

 • Greta Text Narrow Greek Light (+)

 • Greta Text Narrow Greek Light Italic (+)

 • Greta Text Narrow Greek Regular (-)

 • Greta Text Narrow Greek Italic (-)

 • € 60,00
  Greta Text Narrow Greek Regular

 • € 60,00
  Greta Text Narrow Greek Italic

 • Greta Text Narrow Greek Regular (+)

 • Greta Text Narrow Greek Italic (+)

 • Greta Text Narrow Greek Medium (-)

 • € 60,00
  Greta Text Narrow Greek Medium Italic

 • Greta Text Narrow Greek Medium Italic (-)

 • € 60,00
  Greta Text Narrow Greek Medium

 • Greta Text Narrow Greek Medium (+)

 • Greta Text Narrow Greek Medium Italic (+)

 • Greta Text Narrow Greek Bold (-)

 • Greta Text Narrow Greek BolItalic (-)

 • € 60,00
  Greta Text Narrow Greek Bold

 • € 60,00
  Greta Text Narrow Greek BolItalic

 • Greta Text Narrow Greek Bold (+)

 • Greta Text Narrow Greek BolItalic (+)