ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
|

Keedy Sans Greek DTP

2 Fonts | (70,00) € 55,00

Σχεδιαστής: Keedy Jeffery

Ελληνική Έκδοση: Χαρατζόπουλος Παναγιώτης

Προτεινόμενη Χρήση: Διαφήμιση,Έντυπο,Περιοδικό,Λογότυπο,Αφίσα

Οικογένεια: Περιέχει 2 βάρη


  • € 35,00
    Keedy Sans Greek Regular

  • € 35,00
    Keedy Sans Greek Bold